Brane Petronijevića 24, Brzi Brod, Srbija
+381611363273, +381644099409
akademijasirius@gmail.com

ENERGETSKA PLOČA SIRIUS

UDRUŽENJE RADIESTEZISTA I ASTROLOGA SIRIUS

ENERGETSKA PLOČA ,,SIRIUS” je najsavremeniji oblik kristaloterapije i deluje tako što metalna rešetka u nano kristalima metala koji su naneseni na ploču stvara plus polarizovano magnetno polje koje emituje blagotvornu energiju na ćelije koje su depolarizovane usled: prehlade, udarca, nagnječenja, ranjavanja, operativnog zahvata, stresne situacije , spavanja i rada na mestu koje je izloženo štetnom zračenju i dovodi do energetskog balansa u organizmu tretirane osobe.

Pomaže pri ozdravljenju: obolelog organa, mišića, zgloba ili nerva. Uz ove tretmane se mogu koristiti lekovi i medicinski tretmani.

ENERGETSKA PLOČA ,,SIRIUS” je blago terapeutsko sredstvo i uklanja sve vrste bolova bez bilo kakvih štetnih nuspojava i potpuno je neškodljiva.

Ploča podiže energiju celokupnog tela, imunološkog sistema, cirkulaciju, respiratornog sistema, moždane kore, hipofize, epifize, jetre, endokrinog sistema, mišićnog sistema, bubrega. 

OPIS ENERGETSKE PLOČE „SIRIUS“

Štampane ploča

Višeslojne štampane ploče, čiji je poprečni presek prikazan na slici, ne realizuje se u kućnim uslovima, već je njihova proizvodnja isključivo industrijska, s obzirom na to da su za njih neophodne veoma velike investicije i skupa oprema.

Sam postupak se sprovodi u višefaza.

Odabir i priprema materijala su veoma važni, a bitna faza se sprovodi u pećima za sinterovanje, uz učešće visokih voltaža, tako da je nemoguće da se proizvodnja obavlja na jednom mestu.

Jednostavno gledano, razni materijali se mogu nanositi na ploče , ali su se idealnim pokazale legure bakra, srebra i ponekad za  stabilizovanje energetske ploče zlatom i platinom.

Energetska ploča  formira vrtloge energije koje zrači blagotvorno sa strane ka telu, jer je vrtlog čista energija.

EM ZRAČENJE I PLOČA

ENERGETSKA PLOČA ,,SIRIUS” po istraživanjima proizvođača polarizuje negativni potencijal polja sa štetnim zračenjima u kućama i eliminiše sve štetne biološke uticaje na organizam.

U skladu sa njenim delovanjem treba da nastane harmonizacija štetnih dejstava kod sledećih polja sa negativnim delovanjem:

Geobiološka polja (podzemne vode, tektonska premeštanja)

Elektromagnetna zračenja svih vidova

Štetni uticaji globalnih mreža (Hartmanove mreže)

Radijus dejstva energetske ploče je 12 metara (kružna površina 153m2), dok dejstvo u visinu iznosi 3,5 metra.

ZAŠTITA OD EM ZRAČENJA

Za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, radarskih i vojnih sistema, prenosa informacija predajnici postojano emituju elektromagnetne talase – visokofrekventan elektrosmog koji mi nemožemo da osetimo.

Danas su elektromagnetna polja mobilnih tehnologija prilikom jedne emisije talasa od deset do sto puta snažnija od polja radio-televizijskog prenosa. Uz sve to mi se nalazimo na početku jednog razvoja, koji ima sve veću primenu u komunikaciji.

Tako, pored mobilnih telefona, postoje i unutrašnji primopredajnici i kompjuterske mreže koje prenose informacije preko predajnika. Da kažemo da u skoro svakom drugom domaćinstvu postoje bežični telefoni koji postojano emituju elektromagnetne talasa, čak i kada se ne upotrebljavaju.

Povećanje primene moderne tehnologije bila bi nemoguće bez električne energije i visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja. Za proizvodnju i distribuciju električne energije napravljeno je dosta aparata, električnih centrala, visoko i niskonaponskih povezivanja, sistema za transformaciju električne energije, dalekovoda, pa sve do kućnih aparata.

Ova niskofrenkvetna mreža stvara električna i magnetna polja i sa time zagađenje okoline poznato kao elektrosmog. Isto tako su električni aparati, veze i ostale instalacije okruženi elektromagnetnim poljima i/ili emituju elektromagnetne talase.

UTICAJ EM ZRAČENJA NA ORGANIZAM

Energetska polje

Dejstvo štetnih zračenja na psihoemocionalni aspekt čoveka sa još uvek ispituje. Javlja se kao rezultat međudejstva više ljudi i njihovih bioloških polja na nivo energetsko informacionih struktura.

Snažni i trajni psihoemocionalni uticaji elektrosmoga u geobiološkim zonama sa štetnim uticajem vode ka razvoju rezistentnih promena u samoj strukturi bioloških polja, koji se kasnije ispoljavaju u formi bolesti na psihičkom nivou.

Elektromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećeva preko dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncetracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjivanje telesne i psihičke aktivnosti-tipične simptome za jedan elektrostres.

Epidemiološke studije i eksperimentalana istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetna polja i talasi štetni po ljudsko zdravlje čak i kada su u okvirima dozvoljenih granica.

Na osnovu rezultata brojnih studija postoje jasni pokazatelji za pojavu štetnih delovanja kao posledice visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja.

Kao posledica korišćenja mobilnih telefona javljaju se simptomi povećane razdražljivosti, stres, sklonost depresiji, nesanica, pa sve do hroničnog umora i teškoća pri pamćenju.

ENERGETSKU PLOČU „SIRIUS“ izrađujemo u dimenzijama:

5x5cm (nosite je za sobom tokom celog dana i služi za ličnu zaštitu od štetnih zračenja – mobilnih telefona, patogenih, kosmičkih i ostalih zračenja)

10x10cm (drži se po sredini stana ili kuće na podu okrenuta prema severu i služi za zaštitu od geopatogenih, kosmičkih i ostalih prisutnih zračenja)

20x20cm (uravnotežava i podiže energetski sistem osobe i postiče samoisceljenja)

50x50cm (koristi se kod teških energetskih dizbalansa osobe)

Cene ploča: 5x5cm 80 eura, 10x10cm 150 eura, 20x20cm 250 eura i 50x50cm 1150 eura, iste možete poručiti na broj +381611363273 i +381644099409 ili na E-Mail: akademijasirius@gmail.com

#akademija sirius, #radiestezija, #energetska ploča sirius, #visak, #rašlje, #detekcija stana, #detekcija kuće, #detekcija ozračene vode, #detekcija zdravstvenih problema, #detekcija negativne energije, #detekcija pozitivne energije