Brane Petronijevića 24, Brzi Brod, Srbija
+381611363273, +381644099409
akademijasirius@gmail.com

TEHNIČKA RADIESTEZIJA

UDRUŽENJE RADIESTEZISTA I ASTROLOGA SIRIUS

U tehničku radiesteziju spada detektovanje štetnih zračenja svih elektro aparata i uređaja, trafo stanica, raznih antena i odašiljača, dalekovoda i raznih elektro mreža, kao i sva štetna zračenja iz zemlje i svemira, vodenih tokova, Hartmanovih i Kerijevih linija zračenja………… 

#akademija sirius, #radiestezija, #energetska ploča sirius, #visak, #rašlje, #detekcija stana, #detekcija kuće, #detekcija ozračene vode, #detekcija zdravstvenih problema, #detekcija negativne energije, #detekcija pozitivne energije